آخرین مقالات

عنوان مقاله آیه کلمات کلیدی موضوع اصلی
کشتی حضرت نوح (ع) سوره القمر - آیه 15 قرآن و تاریخ و باستان شناسی
پس گرفته شدن مواد زاید جنین توسط رحم سوره الرعد - آیه 8 پدیده‏ های زیستی قرآن و زیست شناسی, قرآن و علوم پزشکی
پوشاندن استخوان‌ها با گوشت سوره المؤمنون - آیه 14 قرآن و زیست شناسی, قرآن و علوم پزشکی
پیشانی، مرکز کنترل درغگویی سوره العلق - آیه 16 قرآن و زیست شناسی, قرآن و علوم پزشکی
تأثیر رنگ در زندگی سوره البقرة - آیه 69 قرآن و روانشناسی و علوم تربیتی
تحریم گوشت خوک سوره البقرة - آیه 173
تسبیح موجودات سوره الإسراء - آیه 44
تعیین جنسیت جنین سوره القيامة - آیه 38
تقدم شنوایی بر بینایی سوره النحل - آیه 78
تنگی نفس در ارتفاع سوره الأنعام - آیه 125
جابجایی مکانی اشیاء با سرعت فوق العاده (تله پورتTeleport) سوره النمل - آیه 40
جنین شناسی پزشکی و انطباق آن با آیات قرآن سوره المؤمنون - آیه 14
چرخش بادها سوره البقرة - آیه 164
مدل جهان بسته سوره الأنبياء - آیه 104
مدت درنگ اصحاب کهف سوره الكهف - آیه 25
محاسبه سرعت نور سوره السجدة - آیه 5
حیات در کرات دیگر سوره الشورى - آیه 42
کلاغ دانا ترین پرنده سوره المائدة - آیه 31
کشتی نوح
کرویت زمین سوره الزمر - آیه 5
درک حرکات بدن توسط گوش سوره الكهف - آیه 18
قرمز شدن رنگ آب (کشند سرخ، Red Tide) سوره الأعراف - آیه 133
پست‌ترین نقطه زمین سوره الروم - آیه 3
قانون وراثت سوره مريم - آیه 28
قانون اول حرکت سوره الشورى - آیه 32
فرآیند ایجاد شیر در حیوانات سوره النحل - آیه 66
پرورش و رشد دانه سوره الحج - آیه 5 گیاهان قرآن و زیست شناسی
پاک‌کنندگی آب باران (آب مقطر) سوره الفرقان - آیه 25
بعد روحانی انسان سوره الحجر - آیه 29
روش نگهداری غله سوره يوسف - آیه 47 پدیده های طبیعی

صفحه‌ها