روش تحقیق

پژوهش‏های دانشنامه قرآن از نگاه علم، حاصل تعامل و کار جمعی کاربران پژوهشگر این دانشنامه می باشد و ضمن لحاظ سیاستهای کلی پژوهشکده اعجاز قرآن، نوعی دانشنامه آزاد و تعاملی (ویکی) برای پژوهشگران این حوزه به شمار می رود.

درباره محورهای محتوایی

  تمامی حوزه‏های مرتبط با "قرآن از نگاه علم" در گستره محتوایی این دانشنامه قرار دارند، مواردی مانند تفسیر علمی، اعجاز علمی، دلالتهای علمی آیات، دانش‏های قرآن بنیان، تدبر و تفکر در آیات الهی به کمک علوم نوین و دیگر موارد. 

هدف دانشنامه

قرآن معجزه پیامبر خاتم (ص)، معجزه‌ای برای همه اعصار است. تدبر و تامل در قرآن و بهره گرفتن از آیات آن از مهم ترین تاکیداتی است که در خود قرآن به آن سفارش بسیار شده است. تدبر و تامل در قرآن دارای ابعاد و وجوه مختلفی است که یکی از آنان بررسی دلالتهای علمی، تفسیر علمی و اعجاز علمی کتاب خداست....

ادامه مطلب

تحریم گوشت خوک

در قرآن، گوشت خوک به صراحت تحریم شده است. تورات (سفر تثنیه،14 :8 و لاویان،11 :7) نیز  خوردن گوشت این حیوان را، هر چند شکافته سم است، اما به دلیل آنکه نشخوار نمی کند، حرام گردانیده و حتی از دست زدن به لاشه آن منع کرده است[1]. 
کسانی که بیان این مورد در قرآن را در شمار اعجاز علمی این کتاب آسمانی برشمرده اند، سبب تأکید قرآن بر تحریم گوشت خوک را خطرات جسمی و روحی ناشی از مصرف آن دانسته اند. 

تسبیح موجودات

قرآن کریم در آیاتی چند، از تسبیح همه موجودات آسمانی و زمینی و همه اشیاء یاد کرده است. این آیات محل بحث مفسران  و معرکه آراء گوناگون قرار گرفته است. در یک نگاه کلی مفسران دو روی‌کرد عمده به مفهوم تسبیح همگانی اشیاء داشته‌اند؛ گروهی تسبیح را به زبان حال و کافران را محروم از درک آن دانسته‌اند؛ گروه دیگر تسبیح را به زبان قال و از جنبه ملکوتی دانسته و عموم انسانها را از شهود آن محروم شمرده‌اند. همچنین برخی اندیشمندان در تفسیر علمی آیه کوشیده، و درصدد یافتن مصداق علمی برای مفهوم تسبیح همگانی برآمده‌اند. این مقاله ضمن نقد مصداق علمی مطرح شده،  فرضیه پیشنهادی«تطبیق صدور امواج الکترومغناطیسی از اشیاء با تسبیح همگانی موجودات» را مورد  بررسی قرار داده است. بنابر این فرضیه تسبیح موجودات به زبان قال و با وجهه مُلکی و مادی اشیاء است و غیرعالمان قادر به درک آن نیستند.

تعیین جنسیت جنین

خداوند در این سوره پیش از آنکه درباره نحوه آفرینش انسان سخن گوید، ابتدا به او گوشزد می‌کند که بیهوده آفریده نشده است و آفرینش او هدفی در پی دارد. سپس به بیان کیفیت خلقت انسان می‌پردازد و سرانجام این پرسش را می‌آورد: آیا آن کسی که از قطره آب گندیده این چنین انسانی را خلق نموده، قدرت ندارد که پس از مرگ و تفرق اجزاء دوباره او را زنده کند؟

تحول نطفه در دوران جنینی یکی از شگفت ترین پدیده های جهان هستی و موضوع علم جنین شناسی است که در قرون اخیر تا حدود زیادی پرده از اسرار آن بر داشته شده است. قرآن در زمانی که هنوز این مسائل کشف نشده بود، از این امور به عنوان یکی از نشانه های قدرت خداوند یاد کرده است.

ادعا شده است که خداوند در آیات یاد شده از سوره قیامت، آنجا که می‌فرماید"آیا نطفه ای از منی که در رحم ریخته می‌شود نبود؟...واز او دو زوج مرد و زن را آفرید"، به مسئله تعیین جنسیت از جانب پدر اشاره کرده، زیرا مرجع ضمیر"ه" در "منه"، "منی" است.

امروزه ثابت شده است که تعیین جنسیت توسط اسپرم مرد صورت می‌‌گیرد. یک زوج از ۲۳ زوج کروموزوم در همه سلول‌های انسانی، کروموزوم های جنسی (Sex Chromosome) نام دارد. این دو کروموزوم تعیین کننده نر یا ماده شدن جنین هستند. انسان ماده دارای دو کروموزوم جنسی xx و جنس نر در انسان ها دارای یک کروموزوم x و یک کروموزوم y است (1).

اکنون می‌توان گفت که این آیات از مطالبی سخن می‌گوید که تا زمان نزول مطرح نشده و کسی از آن آگاه نبوده است و نشان از اعجاز علمی قرآن دارد.

صفحه‌ها

آخرین اخبار

قرآن معجزه پیامبر خاتم (ص)، معجزه‌ای برای همه اعصار است. تدبر و تامل در قرآن و بهره گرفتن از آیات آن از مهم ترین تاکیداتی است که در خود قرآن به آن سفارش بسیار شده است. تدبر و تامل در قرآن دارای ابعاد و وجوه مختلفی است که یکی از آنان بررسی دلالتهای علمی، تفسیر علمی و اعجاز علمی کتاب خداست.

این دانشنامه توسط پژوهشکده اعجاز دانشگاه شهید بهشتی (ره) اداره می شود. این پژوهشکده اولین پژوهشکده میان رشته‌ای در حوزه اعجاز قرآن بوده و در سه گروه اعجاز علمی، اعجاز لفظی و سیستم‌های قرآن فعالیت می‌کند.

مقالات برگزیده

یکی از مهم‌ترین بخش‌های مغز انسان بخش قدامی (ناحیه زیر پیشانی) آن می‌باشد که مرکز تصمیم‌گیری کارهای خودآگاه انسان است که در زبان عربی معادل واژه «ناصیه» می‌باشد.

واژه «سماء» و جمع آن «سماوات» جمعاً 310 بار در قرآن به صورت معرفه و نکره به کار رفته است. کاربرد گسترده این واژه در آیات قرآن، ضرورت تبیین دقیق معنا و مصادیق آن را نشان می دهد.