روش تحقیق

پژوهش‏های دانشنامه قرآن از نگاه علم، حاصل تعامل و کار جمعی کاربران پژوهشگر این دانشنامه می باشد و ضمن لحاظ سیاستهای کلی پژوهشکده اعجاز قرآن، نوعی دانشنامه آزاد و تعاملی (ویکی) برای پژوهشگران این حوزه به شمار می رود.

درباره محورهای محتوایی

  تمامی حوزه‏های مرتبط با "قرآن از نگاه علم" در گستره محتوایی این دانشنامه قرار دارند، مواردی مانند تفسیر علمی، اعجاز علمی، دلالتهای علمی آیات، دانش‏های قرآن بنیان، تدبر و تفکر در آیات الهی به کمک علوم نوین و دیگر موارد. 

هدف دانشنامه

قرآن معجزه پیامبر خاتم (ص)، معجزه‌ای برای همه اعصار است. تدبر و تامل در قرآن و بهره گرفتن از آیات آن از مهم ترین تاکیداتی است که در خود قرآن به آن سفارش بسیار شده است. تدبر و تامل در قرآن دارای ابعاد و وجوه مختلفی است که یکی از آنان بررسی دلالتهای علمی، تفسیر علمی و اعجاز علمی کتاب خداست....

ادامه مطلب

مرز ناپیدای دریاها-النمل/61

شرح واژگان مهم

حاجز

درلغت

جمع حاجز، حواجز و حجز است که در لغت به معنای منع به واسطه حائل[1]و[2]، جدا کننده دو چیز[3] و حائل بین دو چیز[4] است.

در قرآن

این واژ ه دو بار در قرآن آمده است و به معنای «مانع» است(النمل ،۲۷ /۶۱، حاقه ،۶۹ /۴۷)

البحرین

مرز ناپیدای دریاها-الرحمن 20-19

شرح واژگان مهم

مرج

 در لغت:

  1. در هم آمیخت، مخلو ط کرد[1]،[2]و [3].
  2. اضطراب در حرکت، آمدن و رفتن و به هم خوردن[4]
  3. فرستاد، روانه کرد، رها نمود[5].

در قرآن:

نزول آهن

شرح واژگان مهم

حدید

صفحه‌ها

مقالات

مقالات این دانشنامه با رویکرد ویکی و توسط جمعی از پژوهشگران فراهم آمده و می آید و دانشنامه‏ای پویا و در حال رشد است. طبیعتاً تنها برخی از مقالات سیر تحقیق، نگارش، داوری و ارزیابی و تایید را پشت سر گذاشته اند...

 

پژوهشکده اعجاز

این دانشنامه توسط پژوهشکده اعجاز دانشگاه شهید بهشتی (ره) اداره می شود. این پژوهشكده اولین پژوهشكده میان رشته‌ای در حوزه اعجاز قرآن بوده و در سه گروه اعجاز علمی، اعجاز لفظی و سیستم‌های قرآن فعالیت می‌كند....

ادامه مطلب