روش تحقیق

پژوهش‏های دانشنامه قرآن از نگاه علم، حاصل تعامل و کار جمعی کاربران پژوهشگر این دانشنامه می باشد و ضمن لحاظ سیاستهای کلی پژوهشکده اعجاز قرآن، نوعی دانشنامه آزاد و تعاملی (ویکی) برای پژوهشگران این حوزه به شمار می رود.

درباره محورهای محتوایی

  تمامی حوزه‏های مرتبط با "قرآن از نگاه علم" در گستره محتوایی این دانشنامه قرار دارند، مواردی مانند تفسیر علمی، اعجاز علمی، دلالتهای علمی آیات، دانش‏های قرآن بنیان، تدبر و تفکر در آیات الهی به کمک علوم نوین و دیگر موارد. 

هدف دانشنامه

قرآن معجزه پیامبر خاتم (ص)، معجزه‌ای برای همه اعصار است. تدبر و تامل در قرآن و بهره گرفتن از آیات آن از مهم ترین تاکیداتی است که در خود قرآن به آن سفارش بسیار شده است. تدبر و تامل در قرآن دارای ابعاد و وجوه مختلفی است که یکی از آنان بررسی دلالتهای علمی، تفسیر علمی و اعجاز علمی کتاب خداست....

ادامه مطلب

مرز ناپیدای دریاها-الرحمن 20-19

در آیات19 و 20 از سوره الرحمن ،سخن از دو دریا است که با یکدیگر تلاقی و برخورد می کنند اما درمیانشان حایلی قرار گرفته که نمی گذارد آب این دو دریا با هم قاطی شود و قرآن این حایل را «برزخ »نامیده است .

نزول آهن

آیه‌ 25 سوره "حدید" از جمله آیاتی است که درباره آن ادعای اعجاز شده است. در این سوره -که به نام "آهن" است- اشاره کوتاهی به آهن و منافع آن شده و تعبیر "انزال" در مورد آن به کار رفته است. مفسران درباره معنای "انزال" و "حدید" وجوه مختلفی را بیان کرده‌اند. همچنین برخی از دانشمندان مسلمان علوم تجربی به بحث درباره این آیه پرداخته و نظراتی درباره آن داده‌اند. در یکی از این نظرات برخی از محققان معاصر همچون عبدالرزاق نوفل ، هارون یحیی و زغلول نجار مطرح کرده‌اند، تکیه بر معنا و وجه لغوی "انزال" (فرو فرستادن) و "حدید" (فلز آهن) دارد.

اشارات علمی قرآن به انواع ستارگان (آیه 1 سوره نجم)

تحقیق درباره یک موضوع زمانی تکمیل می‌شود که دیگر مسائل مرتبط با آن نیز مورد توجه و بررسی قرار گیرد. در بررسی تطبیق فرضیات ارائه شده بر سوره طارق، این سؤال مطرح می‌شود که با وجود آنکه واژه طارق تنها دو بار در قرآن و تنها در این سوره به کار رفته است، آیا در آیات دیگری از قرآن کریم هم این موضوع قابل پیگیری و اثبات می‌باشد؟ این آیات درباره ستارگان سخن گفته و به ذکر خصوصیاتی از آنها می پردازند که می‌تواند در مباحث علم نجوم مورد توجه واقع شود.

صفحه‌ها

مقالات

مقالات این دانشنامه با رویکرد ویکی و توسط جمعی از پژوهشگران فراهم آمده و می آید و دانشنامه‌‏ای پویا و در حال رشد است. طبیعتاً تنها برخی از مقالات سیر تحقیق، نگارش، داوری و ارزیابی و تایید را پشت سر گذاشته اند...

 

پژوهشکده اعجاز

این دانشنامه توسط پژوهشکده اعجاز دانشگاه شهید بهشتی (ره) اداره می شود. این پژوهشكده اولین پژوهشكده میان رشته‌ای در حوزه اعجاز قرآن بوده و در سه گروه اعجاز علمی، اعجاز لفظی و سیستم‌های قرآن فعالیت می‌كند....

ادامه مطلب