روش تحقیق

پژوهش‏های دانشنامه قرآن از نگاه علم، حاصل تعامل و کار جمعی کاربران پژوهشگر این دانشنامه می باشد و ضمن لحاظ سیاستهای کلی پژوهشکده اعجاز قرآن، نوعی دانشنامه آزاد و تعاملی (ویکی) برای پژوهشگران این حوزه به شمار می رود.

درباره محورهای محتوایی

  تمامی حوزه‏های مرتبط با "قرآن از نگاه علم" در گستره محتوایی این دانشنامه قرار دارند، مواردی مانند تفسیر علمی، اعجاز علمی، دلالتهای علمی آیات، دانش‏های قرآن بنیان، تدبر و تفکر در آیات الهی به کمک علوم نوین و دیگر موارد. 

هدف دانشنامه

قرآن معجزه پیامبر خاتم (ص)، معجزه‌ای برای همه اعصار است. تدبر و تامل در قرآن و بهره گرفتن از آیات آن از مهم ترین تاکیداتی است که در خود قرآن به آن سفارش بسیار شده است. تدبر و تامل در قرآن دارای ابعاد و وجوه مختلفی است که یکی از آنان بررسی دلالتهای علمی، تفسیر علمی و اعجاز علمی کتاب خداست....

ادامه مطلب

جابجایی مکانی اشیاء با سرعت فوق العاده (تله پورتTeleport)

در این آیات امکان جابه جایی اشیاء با سرعتی بسیار بالا مطرح شده است. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که مقر حکومت ملکه سبا در یمن و مقر حکومت حضرت سلیمان در اورشلیم بوده است. اندازه گیری های دقیق کنونی نشان می‌دهد که فاصله یمن تا اورشلیم حدود 2034 کیلومتر است که هرچند با وسایل پیشرفته کنونی، پیمودن آن ممکن است بیش از 3 ساعت به طول نینجامد، اما پیمودن این فاصله در کمتر از یک ثانیه (یک پلک زدن) ناممکن است. از ظاهر آیه چنین بر می‌آید که این جابه جایی که توسط فردی که عالم به علمی از کتاب بوده، بدون وسیله خارجی صورت گرفته است. اما اگر بخواهیم وسیله ای نیز برای این جابه جایی تصور کنیم، سریعترین وسیله نقلیه در آن زمان اسب بوده است و سریعترین اسب‌های مسابقه، سرعتی در حدود 18 متر بر ثانیه معادل 8/64 کیلومتر در ساعت دارند. با این حساب، اگر بتوانند مسافت 2034 کیلومتری را به طور مداوم و بدون استراحت طی کنند، حدود 31 ساعت طول خواهد کشید که قابل مقایسه با زمان کمتر از یک ثانیه که در آیه آمده است، نخواهد بود. اما در صورتی که این جابه جایی بدون ابزار خارجی صورت گرفته باشد، باید گفت که دانش بشری هنوز به چنین حدی نرسیده است که چنین امری را ممکن بداند، چه رسد به اینکه از کیفیت و چگونگی آن اطلاع داشته باشد.

جنین شناسی پزشکی و انطباق آن با آیات قرآن

در تاریخ دقیقاً مشخص نشده که انسان از چه زمانی به رشد جنین در رحم پی برد. اما احتمالاً آنها می‌دانسته‌اند که نمو جنین در محفظه‌ای داخل شکم صورت می‌گیرد. گرچه، از این که جریان نمو جنین انسان به صورت مرحله‌ای است، آگاهی نداشته‌اند تا آنکه در قرن هفدهم، میکروسکوپ کشف شد و مراحل رشد جنینی جوجه مورد تشریح میکروسکوپی درآمد و سپس مرحله‌ای بودن نمو جنین انسان برای اولین بار در قرن بیستم بیان شد (1). بنابراین، تاریخ شروع علم جنین شناسی (مطالعه خلقت انسان از ابتدای تشکیل تخم لقاح یافته تا انتهای تشکیل جنین) به قرن هفدهم بر می‌گردد، یعنی زمانی که میکرسکوپ اختراع شد. سپس مراحل مختلف تکامل جنین و تفاصیل دقیق تشریحی آن در قرن بیستم آشکار گردید.

چرخش بادها

مفهوم کلیدی در ریشه «صرف» ، مفهوم «بازگرداندن» می باشد که در قرآن کریم نیز از عبارات مختلف قابل برداشت است.

در میان کاربرد های قرآنی این ریشه،عبارت «صرفناه» که در آیه 50 سوره فرقان به کار رفته است، نزدیک ترین ارتباط معنایی را با عبارت «تصریف الریاح» دارد ؛چرا که طبق نظر اکثر مفسران،مرجع ضمیر «ه» به باران بر می گردد. در طبیعت نیز رابطه ی میان ابر و باد و باران برکسی پوشیده نیست.

با توجه به وجود مفهوم گردانیدن در «تصریف الریاح» ، آنچه در نظر اکثر مفسران وجود دارد اشاراتی است که ناظر به جهات مختلف باد می باشد.بدین صورت که بادها در جهات مختلف را متمایز از یکدیگر می دانستند ؛ اما امروزه می دانیم باد باتوجه به حرکت گردشی ممکن است در جهات گوناگون بوزد.

صفحه‌ها

مقالات

مقالات این دانشنامه با رویکرد ویکی و توسط جمعی از پژوهشگران فراهم آمده و می آید و دانشنامه‌‏ای پویا و در حال رشد است. طبیعتاً تنها برخی از مقالات سیر تحقیق، نگارش، داوری و ارزیابی و تایید را پشت سر گذاشته اند...

 

پژوهشکده اعجاز

این دانشنامه توسط پژوهشکده اعجاز دانشگاه شهید بهشتی (ره) اداره می شود. این پژوهشكده اولین پژوهشكده میان رشته‌ای در حوزه اعجاز قرآن بوده و در سه گروه اعجاز علمی، اعجاز لفظی و سیستم‌های قرآن فعالیت می‌كند....

ادامه مطلب