روش تحقیق

پژوهش‏های دانشنامه قرآن از نگاه علم، حاصل تعامل و کار جمعی کاربران پژوهشگر این دانشنامه می باشد و ضمن لحاظ سیاستهای کلی پژوهشکده اعجاز قرآن، نوعی دانشنامه آزاد و تعاملی (ویکی) برای پژوهشگران این حوزه به شمار می رود.

درباره محورهای محتوایی

  تمامی حوزه‏های مرتبط با "قرآن از نگاه علم" در گستره محتوایی این دانشنامه قرار دارند، مواردی مانند تفسیر علمی، اعجاز علمی، دلالتهای علمی آیات، دانش‏های قرآن بنیان، تدبر و تفکر در آیات الهی به کمک علوم نوین و دیگر موارد. 

هدف دانشنامه

قرآن معجزه پیامبر خاتم (ص)، معجزه‌ای برای همه اعصار است. تدبر و تامل در قرآن و بهره گرفتن از آیات آن از مهم ترین تاکیداتی است که در خود قرآن به آن سفارش بسیار شده است. تدبر و تامل در قرآن دارای ابعاد و وجوه مختلفی است که یکی از آنان بررسی دلالتهای علمی، تفسیر علمی و اعجاز علمی کتاب خداست....

ادامه مطلب

الجواهر فی تفسیر القرآن الکریم

درباره کتاب

تفسیر موضوعی

تعریف

تفسیر موضوعی، گونه ای از تفسیر است که مفسر به صورت موضوعی و نه ترتیبی آیات قرآن را کنار هم قرار داده و آنها را تفسیر می کند.

پیش نیازها

تفسیر موضوعی در مرحله پس از تفسیر ترتیبی قرآن قرار دارد؛ چنانکه ابتدا مفسر باید به صورت ترتیبی با قرآن کریم و با مضامین آن آشنا باشد و سپس وارد مرحله تفسیر موضوعی شود.

تفسیر ترتیبی

تعریف

شیوه رایج در تفسیر قرآن از عهد تدوین تفسیر تاکنون تفسیر قرآن به ترتیب مصحف و تدوین قرآن، یعنی از سوره فاتحه تا سوره ناس، آیه به آیه و سوره به سوره، بوده است. به این شیوه از تفسیر تفسیر ترتیبی گویند. نزدیک به همه تفاسیر پیشین، به جز پاره ای احکام القرآن های شیعی، به همین شیوه به تفسیر پرداخته اند.

 

صفحه‌ها

مقالات

مقالات این دانشنامه با رویکرد ویکی و توسط جمعی از پژوهشگران فراهم آمده و می آید و دانشنامه‏ای پویا و در حال رشد است. طبیعتا تنها برخی از مقالات سیر تحقیق، نگارش، داوری و ارزیابی و تایید را پشت سر گذاشته اند...

ادامه مطلب

پژوهشکده اعجاز

این دانشنامه توسط پژوهشکده اعجاز دانشگاه شهید بهشتی (ره) اداره می شود. این پژوهشكده اولین پژوهشكده میان رشته‌ای در حوزه اعجاز قرآن بوده و در سه گروه اعجاز علمی، اعجاز لفظی و سیستم‌های قرآن فعالیت می‌كند....

ادامه مطلب