مجید معارف

بدنه اصلی: 

زندگینامه

اساتید

تألیفات

***

زندگینامه

دکتر مجید معارف به سال 1332 ش. در شیراز متولد شد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در شیراز گذراند. سال‌های 1354 ـ 1352 را درخدمت مقدس سربازی سپری کرد و چهار سال در مقطع کارشناسی در رشته اقتصاد در دانشگاه شهید بهشتی به تحصیل پرداخت وسال‌های 1361 ـ 1358 در سازمان‌های دولتی اعم از آموزش و پرورش، صدا و سیما و....... اشتغال داشت. آن‌گاه در مقطع کارشناسی ارشد علوم قرآن وحدیث در دانشگاه تربیت مدرس ادامه تحصیل داد؛ ترجمه و نقد و تحقیق بخش نخست کتاب مقدمتان فی علوم القرآن را به عنوان پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد ارائه کرد.سال‌های 1367 ـ 1364 به تدریس در دانشکده صدا و سیما و با دانشگاه‌های الزهرا و تربیت معلم و شهید چمران اهواز همکاری داشت سپس در مقطع دکترا رشته علوم قرآن و حدیث در دانشگاه تربیت مدرس پذیرفته شد. و "پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه را بعنوان رساله دکتری تدوین نمود. از سال 1372 تاکنون به فعالیت در دو عرصه آموزش و پژوهش مشغول است. او در حال حاضر ریاست دانشکده الهیات دانشگاه تهران را بر عهده دارد.

اساتید
ـ دکتر سید محمدباقر حجتی در دروس علوم قرآنی 
ـ دکتر محمدباقر محقق در دروس علوم قرآنی و تفسیر 
ـ دکتر محمدباقر بهبودی در دروس علوم حدیث

تالیفات
ـ پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه
ـ تاریخ عمومی حدیث 
ـ جوامع حدیثی اهل سنت

ـ در‌آمدی بر تاریخ قرآن
ـ پرسش و پاسخ‌هایی در شناخت تاریخ علوم قرآن 
ـ مباحثی در تاریخ و علوم قرآن