هدف دانشنامه

قرآن معجزه پیامبر خاتم (ص)، معجزه‌ای برای همه اعصار است. تدبر و تامل در قرآن و بهره گرفتن از آیات آن از مهم ترین تاکیداتی است که در خود قرآن به آن سفارش بسیار شده است. تدبر و تامل در قرآن دارای ابعاد و وجوه مختلفی است که یکی از آنان بررسی دلالتهای علمی، تفسیر علمی و اعجاز علمی کتاب خداست. تفسیر و اعجاز علمی قرآن به عنوان پژوهشی مستمر باعث خواهد شد تلاش‌هایی که برای خدشه‌دار کردن قرآن و وحی صورت می‌گیرد و همچنین شبهاتی که در رابطه با بعضی آیات قرآن مطرح می‌شود از مسیر دیگری که همان بررسی و تحقیق علمی است عقیم گردد و راه را برای محکم نمودن ایمان معتقدان به این کتاب الهی هموار سازد. همچنین قلب و دل انسان‌های پاک سرشتی را که در سایه جهل و نادانی قرار گرفته‌اند، به این کتاب مقدس و لزوم تأمل و تدبر در آن، برای استفاده عملی در زندگی معطوف گرداند و بالاخره، وجوهی دیگر از شگفتی‏های کلام الله مجید و حقایق آن را برای قلوب مومنین و متقین فراهم آورد.