پدیده‏ های زمین‏ شناختی

حیات زمین

موضوعات اساسی آیه:

  1. آیت و نشانه بودن زمین مرده که آن را خداوند زنده کرده است.
  2. آیت و نشانه بودن دانه ای که خداوند آن را از زمین بیرون می آورد و ما از آن می خوریم.

مباحث علمی

این آیه را می توان به دو صورت مورد بررسی قرار داد؛ در حالت اول به همان ظاهر آیه توجه می کنیم در این مورد ابتدا باید بررسی کرد که

مسکن طیبه

مفهوم بلدة طیبه چیست؟ آیا ارتباطی با حاصلخیزی زمین دارد؟

آیا معیاهای شهر قرآنی را از نظر رفتار و معماری اسلامی بیان می‌کند؟

آیا جهت ارجحی برای ساختن باغات وجود دارد (آیه به یمین و شمال اشاره کرده است)؟

آیا محل این باغ مورد اشاره مهم است یا هر در هر جایی  این جهات را باید رعایت کرد؟

فساد در بر و بحر

بررسی تفسیری (المیزان)

صفحه‌ها